Hem

Magnetterapi

Människan har utvecklats i samspel med jordens naturliga magnetfält, som visat sig vara nödvändigt för vårt välbefinnande. Under hundratals år har magneter använts i medicinskt syfte för att de upplevts stimulera människans välmående.

På senare år har flera studier gjorts som tyder på att magnet­terapi kan ha en smärtlindrande förmåga. Flera forskare betraktar idag magnetterapi som en naturlig och biverkningsfri alternativmedicinsk behandlingsmetod. Velloflex® magnetterapi kombinerar den världs-patenterade magnetteknologin i BIOflex®-magneten med gedigna produkter av hög kvalitet. För din trygghet säljs Velloflex® alltid med generösa garantier. Vi gör vårt yttersta för en god kundservice – allt för att säkerställa att du alltid är nöjd med din Velloflex®-produkt.

Är vår kropp magnetisk?

Vår jord är en stor magnet, med en nord- och en sydpol. Magnetismen är livsnödvändig för alla levande organismer. Människan har flera miljoner magnetfält i kroppen, små svaga inre magnetfält, som styr funktioner som t. ex. nervimpulser, hjärtrytm och hjärnvågor. Till och med varje cell i vår kropp har sin egen elektriska krets. Näringsämnen och slaggprodukter tillförs och avyttras genom joner – som är elektriskt laddade partiklar. Ett exempel på detta är den posi­tivt laddade järnjonen (Fe ++), som finns i hemoglobinet i våra röda blodkroppar. Den har till syfte att binda syremolekylen till sig, och föra syret från lungorna ut i blodet till kroppens vävnader och organ. Så ja, vår kropp är full av magnetism och små elektriska kretsar.

Vad vet vi om magnetterapins effekter?

Att magnetterapi har använts i hälsofrämjande syfte sedan tusentals år – det vet vi. Magnetterapi användes frekvent på 1700-talet, men intresset dalade i takt med framstegen inom medicinen. Under senare årtionden har metoden åter kommit i ropet, men nu som en alternativmedicinsk behandling. Magnetterapi klassas som en alternativ- eller s.k. komplementärmedicin – det är inte en terapi som på något sätt ska ersätta traditionell läkarvård.

Vi kan fortfarande inte ge ett fullständigt svar på vad som händer i vår kropp. Vi vet att magnetism är något som vi har i vår omgivning – både den livsnödvändiga jordmagnetismen och annan elektromagnetisk strålning som vi inte vet säkert vad den har för påverkan på oss människor. De flesta forskare är ense om att vår kropp reagerar på magnetismen, men de tror inte att magneterna är läkande i sig själva, utan att de hjälper kroppen till självläkning. Människan är individuell och reagerar olika på behandlingar, dvs vi är olika mottagliga för terapier och läkemedel – så är fallet med magnetterapi också. Vissa människor har stor effekt av magnetterapi och andra mindre. Några biverkningar av magnetterapi, har inte upptäckts ännu.

Vetenskap och erfarenhet visar på samma resultat

Magnetterapi har använts i flera tusen år och i många olika kulturer. Det är omskrivet både från Kina, Indien, Egypten och Grekland. Detta är spännande, eftersom det betyder att helt olika kulturer, oberoende av varandra, har upp­täckt samma sak – att magnetism har en terapeutisk effekt.

I modern tid har det internationellt gjorts flera vetenskapliga studier av god kvalitet som bekräftar en smärtlindrande effekt av magnetterapi. Den största har gjorts på tre större sjukhus i Japan. Studien hade 431 deltagare, där 8 av 10 personer upplevde en positiv effekt – de flesta inom några dagar. 1

Klinisk studie på BIOflex®-magneten

2004 utfördes en dubbelblind studie på BIOflex®-magneten på 30 personer med ömhet i kroppens mjukdelar. Hälften av personerna fick overksamma magneter och hälften fick BIOflex®-magneter med en styrka på 450 Gauss. Magneterna applicerades på de ömmande områdena, och därefter mättes personernas upplevelse. I genomsnitt hade symtomen hos BIOflex®-gruppen halverats, motsvarande förbättring fanns inte i gruppen som fått overksamma magneter. 2

Nobelpristagaren Linus Pauling

Den dubble nobelpristagaren Linus Pauling studerade elektromagnetiska fenomen och mänskliga celler, bland annat de röda blodkropparna i vårt blod. Han fann då att de röda blodkropparna innehåller järnmolekyler, och på så vis reagerar de röda blodkropparna på magnetism. Detta är steg i magnetterapins historia, som satt spår i dagens magnetteknologi.

Varför välja en Velloflex® produkt?

      Sveriges mest sålda magnetmadrasser – 40,000 sålda i Skandinavien.
      Tillverkade i högkvalitativa material.
       Högre effekt av magnetterapin pga dess unika patenterade utformning.
       Bekväma och lättanvända magnetterapiprodukter.
       Trygga garantier & lång livslängd på produkterna.
       Lättillgänglig konsumentkontakt

Velloflex® magnetterapi med BIOflex® magnetteknologi

Vår magnetterapi bygger på statiska, permanenta magneter. Alla våra produkter tillverkas i högkvalitativa material för lång livslängd och hög effekt. Vi har den internationellt patenterade BIOflex® magneten i våra produkter, med dess unika cirkulära uppbyggnad. Vår vision är kvalitetsprodukter för god effekt och trygghet för användaren. Vi jobbar ständigt med produktutveckling och förbättring av våra produkter. Våra produkter ska ge både effekt och komfort för våra kunder. Vi är generösa med garantier och välkomnar synpunkter på våra produkter. Hittills använder 40,000 skandinavier våra magnetmadrasser – det är vi ganska stolta över!
BIOflex® magneten är CE-klassificerad som medicinteknisk produkt, vilket betyder att den efterlever EU:s normer för medicinsk utrustning och är tillverkad under höga kvalitetskrav. Tillverkaren är ISO certifierad EN 9001 och EN 13485.

Vi valt att bädda in magnetteknologin i produkter som gör att användandet är så enkelt att alla kan ta del av den. Produkterna är gjorda för vilja användas dagligen och under längre stunder, allt för att kroppen kontinuerligt och på ett naturligt sätt ska hållas nära magneterna. På natten genom en magnetmadrass eller magnetkudde, och på dagen genom ett magnetstödförband eller en magnetsula.
Magnetteknologin är genomtänkt och placerad strategiskt i produkterna. Avståndet mellan kroppen och magneterna hålls så kort som möjligt för högsta effekt. Komforten är hög pga att magneterna är mjuka och inte känns vid användningen. Magnetterapin är effektiv oavsett placering mot kroppen pga sin runda konstruktion, vilket gör att magneten kan vändas och vridas som man vill.
Det vetenskapliga materialet kring magnetterapi är fortfarande inte tillräckligt utarbetat för att speciella applikationer av magneter eller styrkor ska kunna rekommenderas. * Vi vill uppmärksamma konsumenten på att sättet som magneter applicerats i de studier där viss smärtlindrande effekt erhållits inte är enhetligt med hur magneterna appliceras vid användning av Velloflex® produkter. Därmed finns det i dagsläget inte något vetenskapligt fastställt kausalt samband mellan användning av Velloflex® produkter och smärtlindring.

* SBU:s rapport, 2006: Metoder för behandling av långvarig smärta, s. 426-427
** Trock DH. Electromagnetic fields and magnets. Investigational treatment for musculoskeletal disorders. Rheum Dis Clin North Am 2000;26:51-62, viii. (SBU:s rapport, 2006: Metoder för behandling av långvarig smärta, s. 425)

Vi är väldigt intresserade av din upplevelse av Velloflex, tveka därför inte att höra av dig till oss. Klicka på länken nedan för att komma till kontaktformuläret alternativt maila oss på info@aptamedica.se

Världsunik magnetteknologi

Varumärket BIOflex® bildades 1986 och anses vara en pionjär inom magnetisk terapi. Denna världspatenterade unika magnet tillverkas i Tyskland, och används frekvent internationellt, spec. i Tyskland, USA & Canada. Magneten är CE-registrerad som medicinteknisk produkt. Den är mjuk i utförandet, så den kan ligga nära kroppen och på så sätt ge maximal effekt. Magnetens styrka mäts i enheten Gauss eller Tesla.

I alla Velloflex®-produkter används den internationellt patenterade BIOflex®-magneten. Det är en statisk, permanent magnet som optimerats med rätt styrka och utformning för maximal effekt.*

* Kliniska studier har påvisat att den patenterade BIOflex®-magneten kan verka lätt smärtlindrande. Studer på användning av Velloflex produkter och smärtlindring är ännu inte gjorda.

Viktigt med rätt styrka och utformning

Studier på både magnetmadrasser och punktvis behandling med magneter, visar att både styrkan på magnetfälten och antalet polskiften per magnet har stor betydelse. För att säkerställa nyttan har därför de patenterade och kliniskt testade BIOflex®-magneterna en styrka på mellan 500 – 1 500 Gauss. För att maximera antalet polskiften längs blodkärlen är den cirkulärt utformad med fem polskiftningar per magnet.

Varför är BIOflex®-magneten rund?

Våra blodkärl ligger inte i raka, parallella linjer, utan i ett komplext nätverk med olika riktningar i vår kropp. Därför är BIOflex®-magneten uppbyggd så att magnetfälten ligger cirkulärt i magneten. Detta leder till att fler blodkärl korsar fler magnetfält av skiftande polaritet. Det är denna unika struktur som BIOflex®-magneten är patenterad för.

Människans kärlsystem är ett komplext nätverk av blodkärl i olika riktningar. BIOflex®-magnetens cirkulära utformning gör att magnetfälten korsas oavsett blodkärlets riktning.

Två sorters magneter

Det finns statiska s.k. permanenta magneter och elektromagneter. Permanentmagneter är det som oftast används i magnetiska konsumentprodukter. De avger så kallade statiska magnetfält, som är konstanta över tid. Elektromagneter är magnetiska bara då man skickar elektrisk ström igenom dem, de ger pulserande/tidsvariabla magnetfält, drivs av likström eller växelström. Speciella varianter av elektromagneter ingår till exempel i de magnetkameror som används inom sjukvården.

Vi är väldigt intresserade av din upplevelse av Velloflex, tveka därför inte att höra av dig till oss. Klicka på länken nedan för att komma till kontaktformuläret alternativt maila oss på info@aptamedica.se

Uppbyggnaden av Velloflex® Original och Comfort Magnetmadrass

Den patenterade BIOflex®-magnetteknologin är placerad mitt i Velloflex® magnetmadrass med en genomtänkt och utprovad konstruktion för att optimera både komfort och funktion. I en 90 cm bred madrass finns hela 495 magnetfält. Elva magnetremsor, varav två är förstärkta vid de stora ledområdena vid axlarna och ländrygg/höft för starkare effekt. Madrassen är CE-registrerad som medicinteknisk produkt.

Så använder du Velloflex®

Velloflex® Magnetmadrass är utvecklad för maximal effekt och komfort, tillverkad i högkvalitativ bomullssatin som är Oeko-Tex®-certifierad. Magnetbanden är var för sig omsorgsfullt insydda i fickor i ett bomullslager för att du ska kunna vara trygg med att de inte kommer flyttas från sin plats när madrassen
används, viks eller tvättas. Du lägger magnetmadrassen över din normala bäddmadrass och där över ett lakan. För att de starka DELTA-magnetbanden ska kunna verka djupt vid nacke/skuldror och ländrygg/höft är det viktigt att madrassen vänds så att Velloflex®-silkesbandet hamnar vid fotändan.

Velloflex® Memory Magnetmadrass är en bäddmadrass med tryckavlastande memoryskum. Den har 725 magnetfält, placerade 2 cm ner i madrassens memoryskumlager för bästa komfort.

Effekter i början av användningen av magnetterapin

I början av användandet av Velloflex® magnetterapiprodukter är följande effekter vanliga. Det är oftast minimala bieffekter, som är mer vanliga hos kvinnor än män. Om man upplever obehag, kan kroppen succesivt behöva vänja sig vid magnetterapin. Använd då produkten en kortare period inledningsvis, och öka sedan användningstiden succesivt. Ett bra tips är att dricka extra vätska de första veckorna. Tveka inte att ringa eller maila oss för frågor kring produkterna eller kroppsliga reaktioner. Vid tecken på allvarliga symtom ska produktanvändandet avbrytas och ev. läkare kontaktas.

 • Pirrande känsla i kroppen – brukar avta inom några dagar.
 • Ökad smärta första dagarna vid användandet av magnetterapi – ”träningsvärks-känsla”. Detta kan bero på ökat blodflöde eller ett tecken på en läkningsprocess och avtar vanligtvis efter någon eller några veckor.
 • Inledningsvis kan vissa personer känna en lätt yrsel, obehagskänsla eller trötthet. Detta brukar avta när kroppen anpassat sig till de magnetiska fälten.
 • Ökad urinproduktion och svettproduktion första nätterna, får börja gå upp på natten – detta brukar vara övergående inom några dagar.

Kontraindikationer till magnetterapi

Vi avråder följande personer att använda magnetterapi, eller rådfråga läkare innan användning:

 • Personer med inopererade elektriska medicintekniska implantat, som pacemaker, ICD m.fl.
 • Personer som använder medicinteknisk elektrisk apparatur, som insulinpump, glukosmätare, smärtpump m.fl.
 • Gravida och små barn.
 • Vid stark medicinering eller efter större kirurgiska ingrepp.

Vänligen kontakta AptaMedica vid frågor eller tveksamheter.

2 års produktgaranti

Våra produkter är omsorgsfullt tillverkade med höga krav på materialval och kvalitet. Skulle du ändå få problem med din Velloflex®-produkt är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du har alltid två års fabriksgaranti på material- och fabrikationsfel.

30 års effektgaranti på magneterna

Eftersom vi är trygga med vår BIOflex®-magnet, lämnar vi hela 30 års garanti på effekten i magneten. Du behöver därför inte vara orolig över att dina Velloflex®-magneter ska avta i funktion med åren.

Samarbetspartners

Vi har med stolthet samarbetat med Fibromyalgiförbundet sedan flera år tillbaka. Vi har genomfört produkttester tillsammans och har på så sätt kunnat utveckla våra produkter.

Fibromyalgiförbundet är en patientförening som har i syfte att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja personer som drabbats av sjukdomen. Förbundet har i dagsläget drygt 40 lokala föreningar runt om i landet. Läs mer här https://fibromyalgi.se

Vi är alltid öppna för samarbeten – så tveka inte att höra av dig om intresse för samarbete finns.

Märkningar & certifieringar

CE registrerad som medicinteknisk produkt
Tillverkad under höga kvalitetskrav. Tillverkaren är ISO certifierad EN 9001 och EN 13485. Detta betyder att BIOflex® magneterna efterlever EU:s normer för medicin teknisk utrustning och att det ställs höga krav på tillförlitlighet och kvalité i tillverkningsprocessen.

Oeko-Tex®

En hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för slutanvändaren. Inga krav på ekologisk odling eller andra krav gällande klimat, miljö, funktion eller kvalitet. Avser textila produkter och tillbehör såsom knappar och dragkedjor. Läs mer på www.oeko-tex.com

CertiPUR- US®

CertiPUR – US® är en omfattande certifiering för polyuretanskum. Skummet undersöks och genomgår en rad vetenskapliga tester för att vara säker på att det uppfyller de normer som CertiPUR – US® certifieringen kräver. Testerna utvärderar skuminnehåll och viktiga hållbarhetsfaktorer. Läs mer på https://certipur.us/

Tencel®

Tencel® är ett naturligt material som tillverkas av cellulosa från snabbväxande träslag, bland annat eukalyptus som odlas på hållbara skogsplantager. Tillverkningsprocessen är skonsam för miljön och så mycket som möjligt återvinns och återanvänds. Materialet är ett funktionsmaterial med många fördelar, det är svalt och mjukt mot huden och transporterar effektivt bort fukt. Läs mer på https://www.lenzing-fibers.com/en/tencel/

Referenser;

 1. Bioelectromagnetics Society: 26th Annual Meeting, Washington DC, June 2004
 2. Summary of a 12 month Double Blind Clinical Test of Magnetic Mattrasses, 1990. Sanikukal Hospital, Tokyo Communication Hospital and Kouseikai Suzuki Hospital
 3. Dr. G. W. Pratt. International Symposium Biomagnetology, Magnetotherapy and Postural Activity, May 29, 1989

Köp

Velloflex magnetprodukter hittar du i vår webshop samt via telefon på 020-333 555. De finns även på Hälsokraft samt andra välsorterade hälsokostbutiker.